PHỤ KIỆN RÀM BẢO VỆ

IS ESSENTIAL TO INSTALL HIGHWAY BARRIER

SẢN VẬT ĐƯỢC TRƯNG BÀY

Except highway guardrails we also provide high quality accessories including caps, bolts, nuts, and offset blocks for providing a convenient installation for you.

CAPS

盖帽1

Galvanized cap

盖帽2

PVC coated cap

Chi tiết

Feature

SPACER

垫片1

Galvanized Spacer

垫片2

PVC Spacer

BOLTS AND NUTS

螺丝和螺母1

Galvanized bolts and nuts

螺丝和螺母2

PVC bolts and nuts

Chi tiết

Feature

BRIDGE COLUMNS

桥梁立柱1

Galvanized

桥梁立柱2

PVC

OFFSET BLOCKS

防阻块1

Galvanized offset block

螺丝和螺母2

PVC coated offset block

Chi tiết

Feature

Different shapes of offset blocks

We can also supply other different offset blocks, such as U, C. H shape and so on. Custom sizes and shapes are also available in our company.

防阻块白底图1
防阻块白底图2
防阻块1 1
防阻块2 1
防阻块3
防阻块4
防阻块5
防阻块6

Different shapes of offset blocks

防阻块应用1
防阻块应用2
防阻块应用3
防阻块应用4
防阻块应用5
防阻块应用6
防阻块应用7
防阻块应用8
防阻块应用9
防阻块应用10
防阻块应用11
防阻块应用12
防阻块应用13
防阻块应用14
防阻块应用15

Dịch vụ

模块图4

Lời khuyên chuyên gia

Cung cấp lời khuyên của chuyên gia về định nghĩa bố cục của biện pháp bảo vệ cần thiết dựa trên loại hình hoạt động của từng khách hàng.

模块图4 1

Tham quan kỹ thuật

Tổng hợp các quan điểm kỹ thuật và thông tin được sử dụng trong việc chuẩn bị các đề xuất khảo sát sàn kỹ thuật.

模块图4 2

Cơ sở

Việc lắp đặt bảo vệ bởi đội ngũ chuyên gia được chứng nhận của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Cuộn lên trên cùng